halfround

Γενικά


Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Κέντρο Γνώσης» έχει πολύχρονη παρουσία στην εκπαίδευση Η/Υ. Από το 2004 που απέκτησε το εκπαιδευτικό υλικό, τα μέσα εκπαίδευσης και γενικά την τεχνογνωσία της Σχολής Πληροφορικής intered του ομίλου interlingua, έως και σήμερα έχει εκπαιδεύσει, εξετάσει και αποδώσει τίτλους σπουδών ECDL σε εκατοντάδες σπουδαστές.

Πίνακας με μετρητή εξεταστικών ενοτήτων και μετρητή πτυχίων που έχουν δοθεί.


Με δυο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στο Βασιλικό και ένα στην Αμάρυνθο μαθαίνουμε και πιστοποιούμε τη σωστή χρήση των Η/Υ σε σπουδαστές από 8 ετών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με:

✔ προσωπικό Η/Υ εξάσκησης για κάθε σπουδαστή,

✔ σύγχρονα μέσα όπως διαδραστικοί πίνακες και οθόνες αφής που βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης,

✔ ακριβή τεστ προσομοίωσης εξετάσεων, που εξασφαλίζουν την επιτυχή εξέταση των σπουδαστών μας με την πρώτη φορά,

✔ έμπειρους καθηγητές Πληροφορικής,

✔ πάντα με σεβασμό στον τρόπο που ο κάθε σπουδαστής μαθαίνει.

Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτήριο του Βασιλικού σε πιστοποιημένη από τον Φορέα αίθουσα.  


Για μαθητές

Μαθητές από την ηλικία των 8 ετών μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις Η/Υ και να πιστοποιηθούν γι’ αυτές.

Διδάσκονται:

• Internet – Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο

• Επεξεργασία κειμένου (Word)

• Υπολογιστικά φύλλα (Excel)


Τα οφέλη για τον μαθητή:

• Απομυθοποιεί τον Η/Υ. Καταλαβαίνει ότι είναι εργαλείο δουλειάς και όχι παιχνιδομηχανή!

• Αντιλαμβάνεται τις παγίδες στο διαδίκτυο.

• Μέσα σε 2 έως 3 έτη παράλληλα με τα μαθήματα πιστοποιεί τις γνώσεις του και αποκτά έναν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τίτλο σπουδών, που ισχύει εφόρου ζωής.

Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτήριο του Βασιλικού σε πιστοποιημένη από τον Φορέα αίθουσα.  


Για ενήλικες


Ενήλικες Αρχάριοι Ποτέ δεν είναι αργά για Υπολογιστές!

Σύντομο εξατομικευμένο πρόγραμμα, συνήθως με την μορφή ιδιαίτερου μαθήματος, που απευθύνεται σε όσους έχουν ελάχιστη ή καμία προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση και το επάγγελμά, και επιθυμούν να αποκτήσουν γρήγορα τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες Η/Υ.

Η διδακτική επικεντρώνεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Internet για τη διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών στον υπολογιστή. Τέτοιες εργασίες θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση και αποθήκευση αρχείων στον υπολογιστή, η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων, η υποβολή αιτήσεων με χρήση του Internet και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα βασίζεται τόσο σε θεωρητική διδασκαλία όσο και σε πρακτική εξάσκηση. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και σας επιτρέπει να εκπαιδευτείτε με το δικό σας ρυθμό.

-ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ -


Ενήλικες που επιθυμούν Πιστοποίηση Γνώσεων

Τα μαθήματα πληροφορικής ενηλίκων απευθύνονται σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν επίσημο πιστοποιητικό γνώσεων στην χρήση των Η/Υ, απαραίτητο στους διαγωνισμούς προσλήψεων στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

… για να είσαι στην πρώτη γραμμή της αγοράς εργασίας ….


Πιστοποίηση Σπουδών στις 3 ενότητες (ECDL Profile):

  • Επεξεργασία Κειμένου (Word): δεξιότητες για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την τελική επεξεργασία εγγράφων, όπως επιστολές, βιογραφικά σημειώματα.
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel): δεξιότητες για την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου, τη χρήση τυποποιημένων τύπων και συναρτήσεων, και την άρτια δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων.
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook): δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, online επικοινωνίας και e-mail.

Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά ενότητα ή μια εξέταση και για τις 3 ενότητες!


Πιστοποίηση Σπουδών στις 6 ενότητες (ECDL Profile):

  • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook)
  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows): εισαγωγικές έννοιες για τη χρήση υπολογιστή όπως επεξήγηση λειτουργικών μερών της συσκευής, ασφάλεια δεδομένων.
  • Βάσεις Δεδομένων (Access): δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, την ανάκτηση και τον χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ταξινόμησης.
  • Παρουσιάσεις (Powerpoint): δεξιότητες και έννοιες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, τη τροποποίηση και τη προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

-

-

Εγγραφή στο Newsletter